MIA/VAMIL SUBSIDIEREGELING BIJ ZAKELIJKE KOOP

MIA/VAMIL SUBSIDIEREGELING 2017

Meer informatie vindt je geheel aan onder deze pagina. 

MIA/VAMIL SUBSIDIE

De Segway PT, Ninebot E zijn toegelaten tot de milieulijst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarmee zijn deze vervoersmiddellen officieel geregistreerd als milieugunstige investering. Hiermee kom je bij zakelijke koop van de Segway PT, Ninebot E in aanmerking voor de MIA/Vamil subsidie. Het doel van de MIA (milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) is schade aan het milieu beperken.

MIA/VAMIL VOOR JOUW SEGWAY PT, NINEBOT E

Ek bedrijf in Nederland die een investering doet in een nieuw aan te schaffen Segway PT, Ninebot E en/of batterijen voor een Segway PT, Ninebot E, kan in aanmerking komen voor deze regeling. De regeling voor de Segway PT, Ninebot E is opgesplitst in twee delen; de Segway PT, Ninebot E zelf en de batterijen afzonderlijk.

MIA/VAMIL AANVRAGEN

In het stappenplan op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Overheid (RVO) staat precies hoe je de subsidie kunt aanvragen. Je kan ook contact opnemen met jouw accountant.

Let op: eerdere investeringen kunnen met terugwerkende kracht tot drie maanden alsnog worden aangemeld bij het RVO.

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

Om in 2017 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming. In de tabel vindt je de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Kan jij de btw op de investering terugkrijgen, dan neem je voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt je geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat je alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan ga je uit van het investeringsbedrag inclusief btw.

Een Ninebot Elite kost op dit moment € 2.999,-  met BTW aftrek is dit € 2478.51 Hiermee blijft de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016 van toepassing

voorbeeld:
€ 2478.51 –  693,98 (= 28% van het bedrag) kan je van de belasting aftrekken.
Alle informatie over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016 is te vinden bij de belastingdienst